Tokyo: Shinjuku | Asakusa (Sensoji Temple) | Shibuya [Oct 3-4] - junaid